FR - NL

La note d’informations

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht elke organisatie om de vrijwilligers te informeren over verschillende elementen rond vrijwilligerswerk. Deze informatie wordt aan de vrijwilliger verstrekt in de vorm van een "infonota". Deze nota kan aan elke vrijwilliger persoonlijk gegeven worden of in een gemeenschappelijke ruimte gehangd worden. De organisatie heeft dan de plicht om aan de vrijwilliger aan te geven waar deze nota zich bevindt. De door te geven informatie heeft betrekking tot: - de onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie; - Respect voor de doelen van de organisatie; - de afgesloten verzekering voor de vrijwilliger; - het vergoedingssysteem dat toegekend wordt; - Respect voor beroepsgeheim of ethische regels. Houd er rekening mee dat verzekering en dekking niet verplicht zijn.